Akıncı Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası hukuki işlem ve uyuşmazlıklarda hizmet sunmak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur.  İnşaat, enerji ve diğer milletlerarası ticareti ilgilendiren hukuki meseleler; şirket birleşme ve devralmaları, şirketler hukuku, bankacılık ve finans Akıncı Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet alanlarındandır.

Uluslararası Aile Hukuku

Akıncı Hukuk Bürosu, hem medeni hukuk hem de aile hukuku alanlarında müşterilere ve yabancılara hukuki hizmet vermektedir.

Bu, uluslararası bir boşanma davası, miras meseleleri veya uluslararası bir evliliğin tanınması ile ilgili meseleler şeklinde olabilir.

Firmamızın üyeleri ayrıca, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Sivil Yönleri Sözleşmesi (Lahey Sözleşmesi olarak da bilinir) kapsamında doğan çocuk kaçırma davalarında da deneyimlidir.

Bu bağlamda, Birleşik Krallık'taki Reunite gibi uluslararası organizasyonlarla işbirliği yapıyoruz. Akıncı, bu hizmeti Türkiye'de sunan birkaç hukuk firmasından biridir. Çocuk kaçırmalarının son derece uzun yasal süreçleri içermesi potansiyeli vardır. Bu gibi durumlarda ebeveynlerin sahip olduğu kaygıyı, bu davaların sıkça gerektirdiği aciliyeti ve meseleleri ele almada stratejik olma ihtiyacını anladığımızdan bu yana çok etkin bir şekilde çalışıyoruz.

Akıncı, çocuğun kaldırıldığı çevreye yanlış şekilde kaldırılmış ya da herhangi bir ülkede saklanmış çocuğun derhal geri dönüşünü sağlamak için çalışır.

Gerekli olduğunda, kaçırılan çocukları bulmak için gereken uygun önlemleri düzenleriz.

Akıncı, uluslararası aileler için miras konularında da yardımcı olabilir. Farklı ülkelerin miras yasaları arasında ortaya çıkan hukuksal ihtilaflarla uğraşırken ortaya çıkan zorluklar konusunda uzmanız. Türkiye’de ödül kazanma ve yurtdışında verilen ödüllerin yanı sıra diğer miras hukuku konularında da yardımcı olabiliriz.

Diğer Başlıklar

Kamu İhale Kanunu

Rekabet Hukuku

Vergi

Uyma

Bankacılık ve Finans

Enerji, Madencilik ve Altyapı

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

İnşaat Hukuku

Uluslararası Tahkim

Emlak

Arabuluculuk

Fikri Mülkiyet Hukuku

İş Kanunu

Yabancı Yatırım Hukuku

Uluslararası İş Hukuku

Şirketler Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Startup Hukuku