Akıncı Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası hukuki işlem ve uyuşmazlıklarda hizmet sunmak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur.  İnşaat, enerji ve diğer milletlerarası ticareti ilgilendiren hukuki meseleler; şirket birleşme ve devralmaları, şirketler hukuku, bankacılık ve finans Akıncı Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet alanlarındandır.

Arabuluculuk

Arabuluculuk alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. İç hukukta ticari davalar açısından mahkemede dava açmadan önce arabulucu yoluna başvurmak zorunludur.  

Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi durumunda arabuluculuğa başvurulması zorunlu değildir. Ancak taraflar tahkimden önce arabulucuya gidilmesi konusunda anlaşabilirler. Uluslararası ticari uyuşmazlıklarda taraflar arabuluculuk anlaşması yaparak uyuşmazlıklarını çözecek bir arabulucu tayin edebilirler. Arabulucu tarafları uzlaştırarak uyuşmazlığı mahkemeye veya tahkime taşımadan çözümlenmesine yardımcı olacaktır. 

Akıncı Hukuk Bürosu olarak, söz konusu uyuşmazlığın arabulucu aşamasında çözümü için elverişli olduğu durumlarda, arabulucunun seçilmesi, arabuluculuk sürecine hazırlık ve uzlaşmanın sağlanması konularında müvekkillerimize destek oluyoruz.  

Ayrıca, tahkim alanındaki deneyimimiz sayesinde, arabuluculuk sürecinin ardından yaşanma ihtimali olan süreçleri de göz önünde bulundurarakuyuşmazlıiçin en gerçekçi risk yönetiminin yapılmasını ve uzlaşma olmaması durumunda, sonraki aşamalara hazırlık yapılmasını sağlıyoruz. Uluslararası Tahkim ve Dava ve Uyuşmazlık Çözümü konularındaki hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: 

Diğer Başlıklar

Taşınmaz Hukuku

Rekabet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Uluslararası Aile Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Bankacılık ve Finans

Şirketler Hukuku

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

İş Hukuku

Yabancı Sermayeli Yatırımlar

Uluslararası Ticaret Hukuku

Enerji, Madencilik ve Altyapı

Kamu-Özel Sektör İş Birliği

İnşaat Hukuku

Uluslararası Tahkim