Akıncı Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası hukuki işlem ve uyuşmazlıklarda hizmet sunmak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur.  İnşaat, enerji ve diğer milletlerarası ticareti ilgilendiren hukuki meseleler; şirket birleşme ve devralmaları, şirketler hukuku, bankacılık ve finans Akıncı Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet alanlarındandır.

Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası ticaret hukuku, farklı ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişiliklerin arasındaki ticari işlemler ve sözleşmeleri kapsamaktadır. Akıncı Hukuk Bürosu olarak, bu tür sözleşmelerin tabi olduğu yerli ve uluslararası mevzuata hâkim ve bu alanda kayda değer tecrübeye sahip olan ekibimizle beraber, uluslararası ticari işlemler ve uluslararası ihtilaflara ilişkin yerli ve yabancı müvekkillere temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Yabancı müvekkillerin Türkiye’de iş kurma ve işletme faaliyetlerine ilişkin en iyi hukuki tavsiyeyi sunmanın yanı sıra, uluslararası ticari sözleşmeler ve bu sözleşmelere dair anlaşmazlıklar hususunda danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Uluslararası ticari uyuşmazlıkların Türkiye veya bir başka ülkede dava veya tahkim edilmesinin gerekliliğini değerlendirip, müvekkillerimizi en uygun şekilde yönlendirmeye özen gösteririz.

Bu tip uyuşmazlıkların çözümü için tahkimin yanı sıra arabuluculuk konusunda danışmanlık hizmetimiz mevcuttur. Uluslararası Tahkim ve Dava ve Uyuşmazlık Çözümü hakkındaki hizmetlerimize ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Diğer Başlıklar

Taşınmaz Hukuku

Rekabet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Uluslararası Aile Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Bankacılık ve Finans

Şirketler Hukuku

Arabuluculuk

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

İş Hukuku

Yabancı Sermayeli Yatırımlar

Enerji, Madencilik ve Altyapı

Kamu-Özel Sektör İş Birliği

İnşaat Hukuku

Uluslararası Tahkim