Akıncı Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası hukuki işlem ve uyuşmazlıklarda hizmet sunmak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur.  İnşaat, enerji ve diğer milletlerarası ticareti ilgilendiren hukuki meseleler; şirket birleşme ve devralmaları, şirketler hukuku, bankacılık ve finans Akıncı Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet alanlarındandır.

Yabancı Sermayeli Yatırımlar

Akıncı Hukuk Bürosu olarak Türkiye’de iş kurmak isteyen uluslararası şirketlere hukuki danışmanlık vermek konusunda tecrübe sahibiyiz. Türkiye pazarına giriş yapan şirketler ve yatırımcılara verdiğimiz danışmanlıktaki başarımızla uluslararası alanda tanınmaktayız.

Hizmetlerimiz, bir işyerinin hayatının her aşamasında yer alan yasal konuları kapsamaktadır. Bunların arasında, kuruluş belgelerinin hazırlanması, genel kurul toplantılarının yapılması, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması, şube ve irtibat bürolarının kurulması gibi faaliyetler bulunmaktadır.  

Yabancı şirketlerin Türkiye pazarına girişinin yanı sıra, Türk şirketleri ve yabancı şirketler arasında ortak girişim ve iş birliği anlaşmalarına dair danışmanlık hizmetlerimiz mevcuttur. Ortak girişim düzenlemelerinin yapılandırılmasına ilişkin; ortak girişim sözleşmelerinin müzakere edilmesi ve hazırlanması, ortak girişim teşekküllerinin oluşturulması, lisanslama düzenlemeleri ve ortak markalaşma düzenlemelerinin müzakere edilmesi ve belgelendirilmesi dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Girişim ortaklıkları düzenlemelerinin vergi etkisi ve ilgili yönetim ve yönetişim konuları ile ortak girişimlerle ilgili özel konular arasındaki anlaşmalara dair tavsiyede bulunmaktayız.

Akıncı Hukuk Bürosu birçok ülkede yer alan önemli yatırımlara ilişkin anlaşmazlıklarda yatırımcılara ve ülkelere danışmanlık hizmetleri sunar. Bu anlaşmazlıklar, yatırımcının vatandaşı olduğu ülke ve yatırım yapılan ülke arasında söz konusu İkili Yatırım Anlaşmasına dayanarak, Dünya Bankası bünyesinde bir tahkim mahkemesi olan Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi'nin (“ICSID”) önünde karara bağlanmaktadır. Akıncı Hukuk Bürosu olarak özellikle Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ülkelerinde mevcut yatırımlara ilişkin anlaşmazlıklara dair kayda değer tecrübeye sahibiz.

Şirketler Hukuku ve Uluslararası Tahkim hakkındaki hizmetlerimize ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Diğer Başlıklar

Taşınmaz Hukuku

Rekabet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Uluslararası Aile Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Bankacılık ve Finans

Şirketler Hukuku

Arabuluculuk

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

İş Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku

Enerji, Madencilik ve Altyapı

Kamu-Özel Sektör İş Birliği

İnşaat Hukuku

Uluslararası Tahkim